V poročilu za mesec julij 2011 imamo spet podatke iz vseh treh amaterskih vremenskih postaj v Goriških Brdih, katere smo spremljali že v preteklosti. Še več, podatki bodo poslej še bolj obširni in bodo omogočali natančnejše primerjave vremenskih spremenljivk med posameznimi postajami.

Za julij 2011 lahko rečemo, da je bil kar deževen, oziroma ni prinesel veliko poletja. Mesec se je začel z bolj spomladanskimi temperaturami. 5. julija je Brda prešla multicelična nevihta, tej je v naslednjih dneh sledil vročinski val, saj se je nad naše kraje razširil azorski anticiklon. Temperature so vseskozi presegale 30°C, nekoliko se je ohladilo šele 15. julija. 17. julija nas je dosegla ‘negative tilted’ dolina, ki je s seboj prinesla ugodne pogoje za razvoj neviht. V noči na 18. julij smo v Brdih doživeli prvo vremensko ujmo. Na območju Višnjevika je padlo 155 mm dežja (137 mm v eni uri), visoke količine dežja so zabeležili še v Šlovrencu (cca. 100 mm). Prihajalo je do poplav in usadov brežin v vinogradih in ob cestah. Vreme se poslej ni več izboljšalo. Sledile so nove doline, kjer posebej lahko omenimo 20. julij, ko je prišlo do za julij kar precej nenavadno globokega prodora hladnega zraka nad naše kraje. Ta dan je bil en hladnejših v mesecu. Dnevi z nevihtami so si sledili kot po tekočem traku, največjo katastrofo pa je prinesel 23. julij, ko je na območju Ceglega in Plešivega toča pridelek uničila 100 %. Skupile so jo tudi vasi Vipolže, Dolenje Cerovo in Neblo. Do konca meseca smo zabeležili še nekaj nevihtnih dni, temperatura pa se od 14. julija naprej ni več dvignila nad 30°C.

Uradna meteorološka opazovalnica v Biljah pri Novi Gorici, ki je v lasti ARSO, je zabeležila povprečno topel julij 2011, vendar je padla skoraj dvakratna količina padavin, imeli smo tudi več nevihtnih dni od povprečja. Mesec je bil povprečno osončen, zabeležen je bil tudi en dan s točo.

Podatki (Bilje – julij 2011 / dolgoletno povprečje 1971 – 2000):

  • Povprečna temperatura na 2m: 21,9°C / 21,7°C
  • Povprečna maksimalna temp. na 2m: 27,9°C / 28,4°C
  • Povprečna minimalna temp. na 2m: 15,7°C / 15,2°C
  • Padavine: 195,8 mm / 101 mm
  • Število dni s padavinami vsaj 0,1 mm: 14 / 10,3
  • Število dni z nevihto: 9 / 5,8
  • Trajanje sončnega obsevanja: 275,9 ur / 279 ur

Podatki iz amaterskih vremenskih postaj v Goriških Brdih. Podatki si sledijo v zaporedju VP Kojsko / VP Biljana / VP Neblo:

Povprečna temperatura zraka: 21,2°C / 22,5°C / 21,3°C
Minimalna temperatura zraka: 11,2°C (2.7.) / 13,3°C (24.7.) / 9,1°C (3.7.)
Maksimalna temperatura zraka: 34,1°C (12.7.) / 35,7°C (12.7.) / 34,7°C (13.7.)
Najvišja minimalna temperatura: 23,3°C (12.7.) / 24,4°C (12.7.) / 20,5°C (12.7.)
Najnižja maksimalna temperatura: 17,6°C (24.7.) / 18,0°C (24.7.) / 18,4°C (24.7.)
Število toplih dni (Tmax >= 25°C): 22 / 26 / 25
Število vročih dni (Tmax >= 30°C): 6 / 8 / 8

Povprečna relativna zračna vlažnost: 70 % / 60 % / 75,4 %
Maksimalna relativna zračna vlažnost: 97 % (20.7.) / 98 % / 100 %
Minimalna relativna zračna vlažnost: 33 % (2.7.) / 27 % / 29 %
Minimalna temperatura rosišča: 6,1°C (2.7.) / 3,7°C (2.7.) / 4,4°C (2.7.)
Maksimalna temperatura rosišča: 21,3°C (14.7.) / 20,5°C (17.7.) / 22,5°C

Število dni s padavinami: 15 / 13 / 16
Število dni s padavinami nad 2 mm: 10 / 11 / 11
Število dni s točo: 0 / 0 / 1
Skupna količina padavin: 184,4 mm / 218,6 mm / 238,8 mm
Največja dnevna količina padavin: 61,6 mm (18.7.) / 79,5 mm (18.7.) / 73,8 mm (18.7.)
Največja intenziteta padavin: 397,2 mm/h (5.7.) / 154,9 mm/h (18.7. ob 2:35) / 329,2 mm/h (18.7. ob 2:30)

Najvišja dnevna povprečna hitrost vetra: 17,6 km/h (24.7.) / 14,1 km/h (24.7.) / 5,0 km/h (12.7.)
Najmočnejši sunek vetra: 64,4 km/h (18.7.), smer S / 55,0 km/h (18.7. ob 15:46) / 56,0 km/h
Pot vetra (Windrun): 7097 km / 4863,8 km / 1996,9 km

Povprečen zračni tlak: 1010,5 hpa / ni podatka / ni podatka
Max zračni tlak: 1017,8 hpa (27.7.) / 1017 hpa (27.7.) / 1016,9 hpa (17.7.)
Min zračni tlak: 999,9 hpa (20.7.) / 999 hpa (20.7.) / 999,2 hpa (20.7.)

Poglejmo si še grafe povprečnih temperatur in padavin po dnevih na vsaki od postaj.

AVP Enomarket Kojsko:

AVP Biljana:

AVP Casino Venko Neblo:

Primerjave gibanja povprečnih dnevnih temperatur na vseh treh postajah. VP Biljana beleži višje povprečne temperature kot ostali dve postaji, ki sta si zelo podobni, čeprav je AVP Enomarket Kojsko večinoma najhladnejša, razen v dneh vročinskega vala, ko je najnižje povprečne temperature zaradi hladnejših noči beležila postaja v Neblem:

Primerjava maksimalnih temperatur med vsemi tremi postajami. V Biljani so bile julija zabeležene najvišje maksimalne temperature, ki so presegle 35°C. Vseeno so si temperaturni maksimumi na vseh treh postajah zelo podobni. Vremenska postaja Enomarket Kojsko je najhladnejša:

Primerjava minimalnih dnevnih temperatur na vseh treh postajah. Tu so razlike večje. Najhladneje je v Neblem, seveda zaradi lokacije, saj kraj stoji v kotlini, kjer ponoči pride do inverzije. Najvišje minimalne temperature so zabeležene na VP Biljana:

Spodaj so povezave do pomembnejših vremenskih dogodkov v juliju 2011, z izjemo zadnjega tedna:

Viri:

Mesečno vremensko poročilo na WineAndWeather.net nastaja v sodelovanju z bjana.net in Casino Venko Neblo.

One thought on “Mesec julij 2011 v Goriških Brdih”

Comments are closed.