Ne, nismo pozabili na vremensko poročilo meseca avgusta, le nekoliko dlje je trajalo, da smo zbrali vse podatke, jih obdelali ter spravili na internet. Vndima pač. 😉 In nenazadnje, greh bi bil, če ne bi nič zapisali o tako zanimivem poletnem mesecu, kot je bil letošnji avgust. Zapomnili si ga bomo predvsem po vročinskem valu, ki nas je zajel v drugi polovici meseca ter po zelo majhni količini padavin in posledični suši.

Podobno kot julij, je bil tudi avgust sprva razmeroma hladen, nič kaj poleten. Vreme je bilo še nestabilno, pojavljale so se plohe. Prvi omemebe vreden nevihtni dan smo zabeležili 4. avgusta, ko se je v alpskem svetu SZ Slovenije razvila multicelična nevihta, ki je počasi potovala proti JZ. Ob prihodu v Furlansko nižino se je v precej mejnih pogojih razvila supercelična nevihta, ki sicer ni bila kaj prida fotogenična. Vseeno smo imeli priložnost opazovati kar velik wall cloud. Sledilo je nekaj dni z ekstremno vlažnostjo, katero je iz nad S Jadrana dovajal zmeren jugo. 7. avgusta so v Furlaniji nastale vsaj 3 močne supercelične nevihte. Vse tri smo uspeli fotografirati. Fotografije drugih dveh so v Galeriji. Fotografije vseh treh, torej s prvo vred, ki je bila tudi najlepša, dobite na WeatherPhotos.net. Zaradi visoke zračne vlažnosti so bile baze oblakov ekstremno nizke. Z vlažnostjo so bile nabite tudi višje plasti atmosfere, kar je pomenilo, da bodo glavna grožnja iz teh neviht močni nalivi. Nevihte so do naših krajev večinoma precej oslabele, tako da smo od vsega tega dežja dobili le malo. Ekstremna vlažnost se je nadaljevala tudi naslednji dan, 8. avgusta. V noči na 9. avgust nas je od severa dosegla in prešla hladna fronta. V trdi temi smo dokaj neuspešno spremljali masivno supercelico SZ od Udin, še ena supercelica se je razvila S-SV od Krmina. Ena od neviht je spet pustila nekaj padavin v Goriških Brdih, a so bile količine ponovno zelo majhne. Po fronti so sledili trije hladnejši dnevi, 12. avgusta pa se je ozračje že začelo segrevati. Nad naše kraje se je razširil azorski anticiklon, temperature so se povzpele nad 30°C, najvišje temperature smo beležili med 20. in 26. avgustom, ko so dnevna povprečja presegala 27°C. Zelo topla so bila tudi jutra, saj so najnižje dnevne temperature večinoma presegale 20°C. ARSO je na meteoalarmu zaradi visokih temperatur izdal oranžno opozorilo. Dolgotrajno obdobje brez dežja je ob zelo visoki evapotranspiraciji, ki je presegala 5 mm dnevno (v Biljah kar 7 dni zapored), vodila v povečano požarno ogroženost in pomankanje rastlinam dostopne vode. V vinogradih so to pomanjkanje najbolj občutile bujne sorte z velikimi grozdi. Tako se je pri sortah ‘Malvazija’ in ‘Rebula’ ponekod pojavilo sušenje jagod. Predvsem pri sorti ‘Rebula’ se je suša odrazila tudi v precej nizkih sladkornih stopnjah. Pomanjkanje vode se je opazilo tudi na drugih rastlinah, v gozdovih je ponekod že začelo rumeneti listje dreves. Še bolje je bilo to opaziti v Furlaniji, ki je dajala zaradi odpadanja listja s topolov in drugi drevesnih vrst vtis pozne jeseni. Tudi koruza na poljih se je povsem posušila. Vročinski val se je zaključil s prehodom hladne fronte 27. avgusta, ki pa spet ni prinesla omembe vrednih padavin, zapihala je samo burja, ki je še dodatno prispevala k povečani evapotranspiraciji. V zadnjih dneh avgusta so se temperature gibale okoli 30°C.

Agencija za okolje RS je na klimatološki opazovalnici v Biljah pri Novi Gorici zabeležila več kot 2°C toplejši avgust od povprečja. Bil je tudi nadpovprečno osončen in zelo suh. Našteli so kar 19 vročih dni s temperaturo nad 30°C, najvišjo dnevno temperaturo so zabeležili 20. avgusta in je znašala 36,5°C.

Podatki (Bilje – avgust 2011 / dolgoletno povprečje 1971 – 2000):

  • Povprečna temperatura na 2m: 23,4°C / 21,1°C
  • Povprečna maksimalna temp. na 2m: 31,1°C / 28,4°C
  • Povprečna minimalna temp. na 2m: 16°C / 14,8°C
  • Padavine: 2 mm / 114 mm
  • Število dni s padavinami vsaj 0,1 mm: 5 / 9,5
  • Število dni z nevihto: 5 / 4,9
  • Trajanje sončnega obsevanja: 339,9 ur / 271 ur

Poglejmo, kako so avgust 2011 videle amaterske vremenske postaje v Goriških Brdih. Podatki si sledijo v zaporedju VP Kojsko / VP Biljana / VP Neblo:

Povprečna temperatura zraka: 23,8°C / 25,2°C / 23,2°C
Minimalna temperatura zraka: 13,4°C (9.8.) / 14,8°C (9.8.) / 10,0°C (10.8.)
Maksimalna temperatura zraka: 35,8°C (20.8.) / 38,2°C (23.8.) / 37,1°C (23.8.)
Najvišja minimalna temperatura: 22,6°C (21.8.) / 24,9°C (21.8.) / 20,8°C (8.8.)
Najnižja maksimalna temperatura: 25,1°C (9.8.) / 25,7°C (9.8.) / 25,4°C (11.8.)
Število toplih dni (Tmax >= 25°C): 31 / 31 / 31
Število vročih dni (Tmax >= 30°C): 16 / 19 / 17

Povprečna relativna zračna vlažnost: 65 % / 54 % / 74 %
Maksimalna relativna zračna vlažnost: 92 % (4-6-7.8.) / 92 % (8.8.) / 100 % (1.8.)
Minimalna relativna zračna vlažnost: 28 % (23.8.) / 21 % (23.8.) / 25 % (23.8.)
Minimalna temperatura rosišča: 7,2°C (10.8.) / 4,8°C (11.8.) / 6,8°C (10.8.)
Maksimalna temperatura rosišča: 23,0°C (22.8.) / 22,6°C (7.8.) / 25,9°C (22.8.)

Število dni s padavinami: 5 / 3 / 10
Število dni s padavinami nad 2 mm: 2 / 2 / 4
Število dni s točo: 0 / 0 / 0
Skupna količina padavin: 16,6 mm / 11,4 mm / 26,6 mm
Največja dnevna količina padavin: 7,6 mm (9.8.) / 5,3 mm (9.8.) / 9,6 mm (4.8.)
Največja intenziteta padavin: 52,6 mm/h (9.8.) / 25,9 mm/h (4.8.) / 84,4 mm/h (8.8.)

Najvišja dnevna povprečna hitrost vetra: 17,4 km/h (28.8.) / 16,8 km/h (28.8.) / 7,8 km/h (28.8.)
Najmočnejši sunek vetra: 57,9 km/h (28.8.), smer NE / 55,0 km/h (9.8.) / 40,0 km/h (28.8.)
Pot vetra (Windrun): 8011,8 km / 5052,7 km / 1715,9 km

Povprečen zračni tlak: 1013,6 hpa / ni podatka / ni podatka
Max zračni tlak: 1021,6 hpa (11.8.) / 1019 hpa (10.8.) / 1020,8 hpa (11.8.)
Min zračni tlak: 1006,2 hpa (8.8.) / 1004 hpa (8.8.) / 1005 hpa (8.8.)

GRAFI

Gibanje povprečne temperature na 2 m in padavine na VP Enomarket Kojsko v mesecu avgustu 2011:

Gibanje povprečne temperature in padavine na VP Biljana v avgustu 2011:

Gibanje povprečne dnevne temperature in padavine na VP Casino Venko Neblo:

Primerjave povprečnih dnevnih temperatur na vseh treh postajah. Neblo na račun hladnejših juter beleži nižje povprečne dnevne temperature kot ostali dve lokaciji:

Primerjave minimalnih dnevnih temperatur na vseh treh postajah. Lepo je videti, koliko hladnejša so jutra v Neblem. Nekoliko presenetljiva je zelo visoka minimalna temperatura v Biljani na dan 21.8., ko je postaja zabeležila kar 24,9°C :

Primerjava maksimalnih temperatur na vseh treh postajah. Razlike med postajami niso tako očitne. VP Kojsko je med vročinskim valom zabeležila nekoliko nižje maksimalne temperature, ki niso presegle 36°C.:

O NATANČNOSTI MERITEV

V avgustu smo zabeležili nekatere zelo visoke maksimalne temperature, zato je prav, da se vprašamo, koliko lahko zares verjamemo tem meritvam. V tem članku primerjamo tri postaje, od katerih 2 uporabljata kvalitetne Davis senzorje, postaja v Biljani pa senzorje WMR, ki so nekoliko slabše kvalitete, predvsem pa imajo slabši radiacijski ščit in jih je zato za pravilno meritev temperature potrebno postaviti v vremensko hišico. VP Biljana uporablja sicer Davis radiacijski ščit, senzor pa je postavljen na travnati površini, da se zmanjša vpliv sevanja tal. Kljub vsemu najvišja izmerjena temperatura najbrž malenkostno odstopa od dejanske, sploh če jo primerjamo z drugimi postajami, predvsem postajo v Neblem, kjer so maksimalne dnevne temperature navadno zelo visoke. Vseeno je odstopanje premajhno, da bi se sekirali zaradi tega. Je pa treba povedati, da bi bile primerjave bolj optimalne, če bi imeli iste senzorje na vseh treh postajah. Bolj absurdne so bile izmerjene maksimalne temperature v agrometeoroloških vremenskih postajah v Goriških Brdih, ki so kot za šalo presegle 39°C, postaja v Kozani pa je pokazala celo 40,8°C. Mirno lahko rečemo, da so te meritve pretirane, da ne rečemo napačne. Kot kaže, radiacijski ščiti agrometeoroloških postaj niso dorasli meritvam v tako ekstremno vročih dneh, zato gre njihove podatke o maksimalnih temperaturah jemati z rezervo.

Poročilo ARSO o vročinskem valu avgusta 2011.

VIRI