Web kamera 'Planinska koča Korada' - 803 n.m.v.:
pogled proti severovzhodu

Korada


Razgled so omogočili:

Planinska Koča Korada 812mEnomarket Kojsko