Fenofaze vinske trte – brstenje v Goriških Brdih 2011

April je mesec, ko se prične rastna sezona vinske trte. Njena rast je tesno povezana z dnevnimi temperaturami zraka in temperaturo zemlje v globini glavnine korenin. Ko v začetku pomladi povprečne dnevne temperature dosežejo 8 – 12°C, se po trti začno pretakati sokovi. Do fenofaze solzenja vinske trte pride, ko se temperatura zemlje v globini 40 – 60 cm dvigne na 7 – 8°C. To fenofazo opišemo kot iztekanje soka iz ran na presekih rozg in večletnega lesa.

Brstenje se v Sloveniji običajno začne v začetku aprila, če so temperaturne ustrezne. To je, ko povprečne dnevne temperature za daljše obdobje presežejo 10°C. V hladnejših pomladih se brstenje zavleče v drugo polovico aprila. Trta začne brsteti zaradi pritiskanja sokov na očesa, ki nabreknejo in vzbrstijo.

Na spletni strani Wineandweather.net bomo v rastni sezoni 2011 spremljali fenofaze vinske trte v kraju Kojsko v Goriških Brdih. Zaenkrat se bomo omejili na vinograd s štirimi sortami, in sicer sauvignonom, modrim pinotom, belim pinotom in chardonnayem. Vinograd je postavljen ob Amaterski vremenski postaji Enomarket Kojsko, zato je mogoče fenofaze neposredno povezati s vremenskimi podatki iz te vremenske postaje. S spremljanjem želimo določiti tisti dan v rastni sezoni 2011, ko bodo v Kojskem doseženi vsi teoretični pogoji za razvoj peronospore vinske trte (Plasmopara viticola). Če se bo ‘projekt’ iskazal za uporabnega, ga bomo v naslednji rastni sezoni razširili še na druge sorte. Obenem naj vas opozorim na obvezno spremljanje kmetijskih nasvetov Kmetijske svetovalne službe, ki bo izdala opozorilo ob pojavu peronospore. Bolezen samo bomo podrobneje opisali v prihodnjih tednih.

Rastna sezona 2011 se je v Kojskem v Goriških Brdih začela razmeroma zgodaj. Povprečne dnevne temperature na VP Enomarket Kojsko so v tretji dekadi meseca marca začele redno presegati 10°C:

Stanje v vnogradu smo prvič preverili 31/03/2011. Solzenje smo opazili na sortah sauvignon, modri pinot in beli pinot. Sorta chardonnay je na ta dan že brstela.

Solzenje na sorti ‘Modri pinot’:

Brstenje pri sorti ‘Chardonnay’:

Dne 04/04/2011 smo opazovanje ponovili. Ugotovili smo, da so vse štiri obravnavane sorte že precej napredovale v rasti. Vse so dosegle fenofazo brstenja. Pri posameznih trtah so že lepo opazni novi listi:

Ker je to čas, ko se opravljajo tudi prva škropljenja v problematičnih vinogradih (akarinoza, erinoza, oidij), priporočamo nakup aprilske številke revije SAD, kjer je objavljen škropilni načrt za vinograde v letu 2011. Revijo lahko kupite tudi v trgovini Enomarket d.o.o., Kojsko. Preverite še seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev, ki je objavljen na FURS-u, saj nekatera sredstva letos nimajo več dovoljenja za uporabo. Veljavnost vašega potrdila o opravljenem usposabljanju iz fitomedicine lahko preverite TUKAJ.

Viri:

Vršič S., Lešnik M., 2001; Vinogradništvo; Ljubljana, Kmečki glas.
KGZ Nova Gorica – Kmetijski nasveti

Zahvaljujem se Ivanu Bizaju iz Kojskega, ki je omogočil spremljanje fenofaz vinske trte v svojem vinogradu.

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin