Vreme v letu 2013 primorske kmete ponovno postavlja pred zahtevne preizkušnje. Po dveh relativno sušnih letih, smo imeli letos sneženo zimo, ki se je prevesila v mokro pomlad. Narava je sposobna sestaviti le 3 zaporedne dni brez dežja, zato se zemlja med posameznimi poslabšanji ne posuši, kar otežuje dela v sadovnjakih in vinogradih ter na drugih kmetijskih površinah. Zahtevnejše je varstvo vinske trte pred boleznimi, predvsem peronosporo, ki ji taka leta najbolj ustrezajo.

Na vremenski postaji Enomarket Kojsko v Goriških Brdih smo letos doslej namerili 714,4 mm padavin, a je dejanska številka še nekaj večja, saj zaradi neogrevanega dežemera nismo mogli izmeriti padavin, ki so padle v obliki snega. Teh je bilo skupaj za okoli 30 mm. Za primerjavo, ob koncu meseca maja v letu 2012 smo namerili le 455 mm padavin, medtem ko smo 700 mm presegli šele septembra. Pričakovati je, da bo skupna letna akumulacija padavin ob koncu meseca maja dosegla okoli 800 mm, saj nas že v četrtek, 16. maja čaka novo poslabšanje, ki lahko prinese preko 50 mm padavin.

Graf akumulacije padavin v letu 2013 na vremenski postaji Enomarket Kojsko in primerjava za leti 2011 in 2012:

Leto 2013 je bilo doslej tudi hladnejše od svojih predhodnikov, čeprav zima ni bila izrazito hladna. Zelo mrzel je bil le mesec marec, ko je bila povprečna mesečna temperatura kar 6°C nižja kot leto poprej. Mesec maj 2013 je bil doslej približno enako topel kot maj 2012, saj je povprečna temperatura v prvi polovici meseca znašala 16,6°C, v maju 2012 pa smo namerili povprečno temperaturo 16,5°C, ko je bila hladna predvsem druga dekada meseca s povprečno temperaturo 14,9°C.

Graf povprečnih temperatur v letu 2013 na VP Enomarket Kojsko in primerjava z leti 2011 in 2012:

Količina padavin v mesecu maju 2013, ko smo začeli z varstvom vinske trte pred peronosporo, je velika. V prvi polovici meseca je na vremenski postaji Enomarket Kojsko padlo 140,5 mm dežja, v Biljani 104,1 mm, v Neblem pa 112,4 mm. Imeli smo dve poslabšanji z večjo količino padavin, in sicer prvo 6. – 7. maja, ko je v Kojskem padlo 61,3 mm dežja in drugo med 10. in 12. majem, ko je padlo 63,8 mm dežja. V Oslavju je v teh treh dneh padlo 86,8 mm, v Dolenjem 67,6 mm, v Krminu pa kar 94,8 mm. Te količine seveda povsem zadostujejo za izpiranje škropilne obloge z listov vinske trte, zato je potrebno škropljenja proti peronospori in oidiju po takih poslabšanjih ponavljati, sicer obstaja velika verjetnost pojava bolezenskih znamenj. Kurativno varstvo vinske trte pa je bistveno dražje in vprašljive učinkovitosti v primerjavi s preventivnim varstvom.

Fotografije neviht nad Goriškimi Brdi 7. in 8. maja 2013. Nevihta na sliki levo je prinesla močne nalive in nekaj zrn sodre. Vremenska postaja Enomarket Kojsko je ob njenem prehodu zabeležila intenziteto naliva kar 210 mm/uro:

Radarska slika ob močnih nočnih padavinah v soboto, 11. maja:

Ker je velikost mladik vinske trte že presegla 50 cm, je v teh razmerah za zaščito zelo priporočljivo uporabljati polsistemična in sistemična sredstva, ki so kombinirana s kontaktnimi. Uporabljamo sredstva na osnovi dimetomorfa (Acrobat, Forum Star), benalaksil-a-M (Fantic), ali metalaksila-M (Ridomil). V ekološkem varstvu se priporoča uporaba bakrovih pripravkov. Proti oidiju se lahko uporabijo IBE sistemiki (Tebusha, Postalon…), ali sredstva na osnovi metrafenona (Vivando). Omenimo še, da se sredstvo na osnovi kvinoksifena (Crystal) močno veže v povrhnjico listov vinske trte in je bolj odporno na izpiranje z dežjem.

Vsa navedena sredstva dobite v podjetju Enomarket d.o.o., Kojsko v Goriških Brdih. Za več informacij pokličite na telefonsko številko 05 30 41 611 (Enomarket).

Poglejmo si še modelsko napoved padavin modela WRF-ARW, ki v 00z zagonu 15. maja daje za Goriška Brda med 30 in 40 mm padavin v obdobju do petka 17/05/2013. Kot lahko vidimo bo glavnina padavin padla ob gorskih pregradah v Karnijskih Alpah, kjer gre pričakovati preko 200 mm padavin ter na območju Učje, ki ji model namenja okoli 100 mm padavin. Nekateri drugi modeli, recimo Aladin, kaže za Goriška Brda celo 68 mm padavin do petka 00z:

Čisto na koncu vabljeni še k ogledu timelapse videoposnetka, ki prikazuje prehod iz zime v pomlad, kakor ga je bilo videti skozi oko webkamere pri planinski koči na Koradi (803m n.m.v.):

Viri: