Drage obiskovalce z veseljem obveščamo, da imamo na WineAndWeather.net novega pisca, ki bo v prihodnje popestril nabor člankov s področja vinogradništva in vinarstva. Rok Grecs je diplomirani inženir agronomije, ki je na Biotehniški fakulteti v Ljubljani diplomiral leta 2005 z diplomsko nalogo z naslovom ‘Spremljanje dozorevanja grozdja sorte ‘Refošk’ (Vitis vinifera L.) v Kraškem vinorodnem okolišu’. Povzetek tega dela je tudi njegov uvodni članek na naši spletni strani. Rok se danes ukvarja z vinogradništvom in vinarstvom, saj na Krasu obdeluje vinograd refoška, iz katerega prideluje vino ‘Teran’. Že 20 let (1993 – 2013) v svojem vinogradu spremlja fenofaze vinske trte in izvaja vzorčenja grozdja. Podatke nato primerja s podatki Kmetijsko svetovalne službe. Med posameznimi leti opaža velike razlike v dozorevanju grozdja. Vsled njegovega dolgoletnega dela s sorto ‘Refošk’ in vinom ‘Teran’, si lahko obetamo številne zanimive članke, ki se nanašajo na to za Kras najpomembnejšo sorto vinske trte. Vabljeni k branju njegovega prvega prispevka:

Dozorevanje grozdja sorte ‘Refošk’ v Kraškem vinorodnem okolišu med leti 1993 in 2004 – povzetek diplomske naloge