September ponavadi prinese konec poletja in vstop v jesen. Vendar tega ne moremo ravno trditi za letošnji september, saj je bil skoraj v celoti povsem poleten. Povprečna temperatura je bila na Goriškem kar 4°C višja od dolgoletnega povprečja. Poleg tega je bil september zelo suh, saj smo imeli vsega 4 dneve s padavinami, padla pa ni niti polovica dolgoletnega povprečja dežja v tem mesecu. Take vremenske razmere so ugodno vplivale na dozorevanje grozdja in tako bomo dobili letos izjemno kakovosten vinski letnik.

September se je nadaljeval tam, kjer se je končal avgust. Pri visokih temperaturah. Prva dva dneva se živo srebro še ni povzpelo čez 30°C, 3. septembra pa smo že zabeležili prvi vroč dan. Vročina se je nadaljevala še naslednji dan, nato nas je 5. septembra prešla hladna fronta, ki je prinesla sprva nekaj neviht, v nadaljevanju pa predvsem vrsto ploh. Padavine so vsaj za silo ublažile sušo, ki je že načenjala nekatere kmetijske rastline, predvsem oljke, ki sušo trpijo že celotno vegetacijsko dobo in gre zato pričakovati manjši pridelek. Po fronti in nekaj nekoliko hladnejših dneh, se je vročina vrnila. Temperature so se v trdovratnemu azorskemu anticiklonu ponovno povzpele preko 30°C. 14. septembra se je zvečer v predalpskem svetu pojavilo nekaj multiceličnih neviht. Vročinski val je trajal vse do 18. septembra, ko nas je v noči na 19. prešla hladna fronta. Najprej smo imeli zanimivo predfrontalno dogajanje s fotogeničnimi nevihtami, naslednjega dne pa še nekoliko bolj konkretno pošiljko dežja. Zanimivo je bilo predvsem nočno dogajanje, kjer je ob prehodu hladne fronte nastalo nekaj močnih neviht. V Furlaniji je padala celo toča. Prav ta nevihta je ob prehodu čez Goriška Brda povzročila nekaj nevšečnosti zaradi močnih sunkov vetra in močnega naliva. Ker je bila zemlja suha in zbita, je večina vode odtekla po površju, zato je zaloga vode v tleh ponovno ni bistveno povečala. Še več, kmalu je padla pod spodnjo mejo dostopnosti za rastline. Suša se je nadaljevala tudi v zadnji dekadi meseca septembra, saj padavin ni bilo več. Temperature se v zadnji dekadi niso več povzpele nad 30°C, so pa bile vseskozi nad 25°C. Letni primankljaj vode v tleh je ob koncu meseca septembra na Primorskem znašal že 360 mm, ob obali celo 590 mm.

Agencija za okolje RS je na klimatološki opazovalnici v Biljah zabeležila 3,9°C toplejši september od dolgoletnega povrečja. Podobno kot avgust, je bil nadpovprečno osončen in suh.

Podatki (Bilje – september 2011 / dolgoletno povprečje 1971 – 2000):

  • Povprečna temperatura na 2m: 20,7°C / 16,8°C
  • Povprečna maksimalna temp. na 2m: 28,6°C / 24,0°C
  • Absolutna maksimalna temperatura na 2m: 33,3°C / 34,0°C
  • Povprečna minimalna temp. na 2m: 14,0°C / 11,3°C
  • Število toplih dni (Tmax >= 25°C): 29 / 12,1
  • Število vročih dni (Tmax >= 30°C): 12 / 0,9
  • Padavine: 68 mm / 158 mm
  • Število dni s padavinami vsaj 0,1 mm: 4 / 9,8
  • Število dni z nevihto: 3 / 4,1
  • Trajanje sončnega obsevanja: 253 ur / 188 ur

Kako so mesec september 2011 videle amaterske vremenske postaje v Goriških Brdih. Podatki si sledijo v zaporedju VP Kojsko / VP Biljana / VP Neblo:

Povprečna temperatura zraka: 21,6°C / 22,9°C / 21,0°C
Minimalna temperatura zraka: 11,8°C (20.9.) / 11,1°C (20.9.) / 8,5°C (20.9.)
Maksimalna temperatura zraka: 32,6°C (3.9.) / 34,0°C (3.9.) / 33,1°C (3.9.)
Najvišja minimalna temperatura: 20,6°C (15.9.) / 22,0°C (20.9.) / 18,2°C (5.9.)
Najnižja maksimalna temperatura: 17,6°C (19.9.) / 18,8°C (19.9.) / 18,3°C (19.9.)
Število toplih dni (Tmax >= 25°C): 27 / 27 / 28
Število vročih dni (Tmax >= 30°C): 5 / 11 / 9

Povprečna relativna zračna vlažnost: 67 % / 55,6 % / 75,9 %
Maksimalna relativna zračna vlažnost: 96 % (19.9.) / 97 % (19.9.) / 100 %
Minimalna relativna zračna vlažnost: 30 % (30.9.) / 27 % (13.9.) / 32 %
Minimalna temperatura rosišča: 5,5°C (20.9.) / 3,6°C (19.9.) / 6,6°C (19.9.)
Maksimalna temperatura rosišča: 20,6°C (12.9.) / 20,6°C (5.9.) / 22,6°C (11.9.)

Število dni s padavinami: 4 / 3 / 9*
Število dni s padavinami nad 2 mm: 3 / 3 / 3
Število dni s točo: 0 / 0 / 0
Skupna količina padavin: 97,8 mm / 120,4 mm / 81,6 mm
Največja dnevna količina padavin: 62,0 mm (19.9.) / 70,6 mm (19.9.) / 44,4 mm (19.9.)
Največja intenziteta padavin: 349,0 mm/h (19.9.) / 174 mm/h (5.9.) / 192 mm/h (5.9.)

Najvišja dnevna povprečna hitrost vetra: 17,6 km/h (15.9.) / 12,4 km/h (15.9.) / 4,9 km/h (27.9.)
Najmočnejši sunek vetra: 72,4 km/h (19.9.), smer NNE / 59 km/h (5.9.) / 42,0 km/h (18.9.)
Pot vetra (Windrun): 7558 km / 4778,1 km / 1701,9 km

Povprečen zračni tlak: 1015,6 hpa / ni podatka / ni podatka
Max zračni tlak: 1026,4 hpa (27-29.9.) / 1025 hpa (27.9.) / 1025,8 hpa (29.9.)
Min zračni tlak: 1001,1 hpa (19.9.) / 999 hpa (19.9.) / 1000,4 hpa (19.9.)

* – AVP Casino Venko Neblo je zabeležila 6 dni z višino padavin 0,2 mm. V teh primerih je šlo za vodo, ki se je v pluviometru nabrala zaradi rose.

Grafi:

Gibanje povprečne dnevne temperature in padavine na AVP Enomarket Kojsko v septembru 2011:

Gibanje povprečne dnevne temperature in padavine na AVP Biljana v septembru 2011:

Gibanje povprečne dnevne temperature in padavine na VP Casino Venko Neblo v septembru 2011:

Primerjava povprečnih dnevnih temperatur na vseh treh postajah:

Primerjava maksimalnih dnevnih temperatur na vseh treh postajah:

Primerjava minimalnih dnevnih temperatur na vseh treh postajah:

Podrobno poročilo o prehodu hladne fronte 18.-19. septembra 2011.

Viri: