Breskova kodravost, rožičavost češpelj, listna luknjičavost koščičarjev in druge bolezni koščičarjev, ki jih zatiramo s predspomladanskim škropljenjem

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin