Trsna listna pršica šiškarica (Eriophyes vitis) – erinoza vinske trte

Trsna listna pršica šiškarica (Eriophyes vitis) se navadno pojavlja v vinogradih skupaj s pršico trsne kodravosti (Calepitrimerus vitis). Tokrat smo opazili napadene predvsem poganjke in liste mladih trt na sorti ‘Cabernet sauvignon’. Pršica na listih trte povzroča značilne poškodbe, ki se jim strokovno reče ‘erinoza vinske trte’.

Pršica prezimuje pod luskolisti zimskih očes. Na odganjanje očes nima tako značilnega vpliva kot akarinoza, vendar očesa lahko nekoliko slabše odganjajo. Po odganjanju se intenzivno hrani na lističih. Ko ti dosežejo velikost 5 – 6 cm, opazimo značilna znamenja poškodb. Površina listov postane mehurjasta, izbočeni deli mehurjev porumenijo, ali pordečijo. Listi se odebelijo. Iz mehurjev nastanejo značilne šiške. Na spodnji strani lista se razvije vatasta prevleka iz belih dlačic, pod katerimi se oblikuje bivalno okolje pršice. Pri napadenih listih je fotosinteza otežena, močno napadeni listi se lahko posušijo.

Večjo škodo erinoza povzroči le, če naseljuje večje število listov in preide tudi na kabrnike. Kemično varstvo se izvaja le v nasadih, kjer se pojavljajo hujše okužbe. Pomembno je tudi biološko varstvo pred tem škodljivcem (in tudi drugimi škodljivimi pršicami), saj ima pršica šiškarica precej naravnih sovražnikov, kot so npr.: plenilske pršice, stenice, resarji, polonice in tenčičarice. Zelo pomembno je ohranjnjanje teh naravnih sovražnikov škodljivih pršic, saj prepogosta in nenačrtna uporaba insekticidov in fungicidov pospeši pojav škodljivih pršic v vinogradu. Zato uporabljamo ffs načrtno in predvsem v skladu z navodili in priporočili pristojnih služb!

Značilna listna znamenja erinoze na zgornji strani lista:

Vatasta prevleka na spodnji strani lista. Opazen je tudi neznan organizem na desni strani lista:

Viri:

    Vršič S., Lešnik M., 2010. Vinogradništvo – druga dopolnjena izdaja. ČZD Kmečki glas, Ljubljana, 403 str.

      Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin