Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) – opozorilo izdano 28/04/2011!

KGZ Nova Gorica je v četrtek, 28/04/2011 izdal opozorilo za pričetek škropljenj proti peronospori vinske trte (Plasmopara viticola), saj so na mnogih lokacijah že izpolnjeni pogoji za razvoj bolezni, in sicer velikost mladik več kot 10 cm, premer lističev več kot 3 cm, nočne temperature višje od 10°C ter več kot 10 mm padavin. V Kojskem v Goriških Brdih recimo, minimalna nočna temperatura od 25/04/2011 do danes ni več padla pod 10°C, v teh dneh smo zabeležili tudi 13,4 mm dežja. Podobne količine dežja so bile zabeležene tudi na drugih lokacijah v Goriških Brdih. Prilagamo podatke o minimalnih nočnih temperaturah in dnevnih količinah padavin, ki jih je izmerila amaterska vremenska postaja Enomarket Kojsko v aprilu 2011. Bodite pozorni na zadnji del meseca, ko so nočne temperature presegle 10°C, padlo je tudi preko 10 mm dežja:

Opozorilo, ki je objavljeno na spletni strani  KGZ Nova Gorica, objavljamo tudi na naši spletni strani:

PERONOSPORA IN OIDIJ VINSKE TRTE

Od 25. do 28. aprila je na Primorskem padlo od 8 do 27 mm dežja. Količina je bila različna od območja do območja. Na Severnoprimorskem koncu je bilo dežja več kot v Slovenski Istri, na območju Krasu pa skorajda ni deževalo.

Omenjena količina dežja in dolgotrajna omočenost listov je zadostovala za izpolnitev pogojev za primarno okužbo s peronosporo vinske trte v treh vinorodnih okoliših na Primorskem (Goriška Brda, Vipavska dolina in Slovenska Istra). Na Krasu pogoji za primarno okužbo s peronosporo vinske trte še niso izpolnjeni.

Priporočamo, da v Goriških Brdih, Vipavski dolini in Slovenski Istri vinograde v naslednjih dneh poškropite proti peronospori vinske trte. . Škropljenje je še posebej pomembno v tistih vinogradih, kjer so mladike dolge že več kot 25 cm.

Priporočamo predvsem uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi mankozeba, propineba, metirama, folpeta, klorotalonila, ditianona in fungicidov na osnovi zoksamida in mankozeba ter ciazofamida. Taki pripravki so: Delan 700 WG v 0,05% konc., Folpan 80 WDG v 0,15% konc., Bravo 500 SC v 0,3% konc., Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG in Manfil 80 WP v 0,20% konc., Polyram DF v 0,24% konc., Antracol in Antracol WG 70 v 0,2% konc., Electis 75 WG v 0,15-0,18% konc. in Mildicut v 0,4% konc.

Proti oidiju vinske trte uporabljamo pripravke na osnovi močljivega žvepla in druge ustrezne kontaktne pripravke. Samo v tistih vinogradih, kjer smo imeli težave z oidijem že v lanskem letu, je smiselno uporabiti strobilurine in sistemične pripravke.

Uporabimo lahko:

Quadris 0,10 % konc. Universalis 0,20 % konc. Cabrio Top 0,20% konc. Collis 0,03 – 0,04 % konc. Stroby WG 0,01-0,02 % konc. Crystal 0,016-0,02 % konc. Talendo 0,025 % konc. Vivando 0,016 – 0,02 % konc.

Cosan Kalinosul 80 WG Vindex 80 WG Kumulus DF Močljivo žveplo Pepelin 0,3-0,6 % konc.

Thiovit Jet 0,3-0,6 % konc. Topas 100 EC 0,025 % konc.

Folicur EW 250 Orius 25 EW 0,03 % konc.

Mystic 250 EC 0,04 % konc. Falcon EC 460 0,03-0,04 % konc. Nativo 75 WG 0,018 % konc. Domark 100 EC 0,025 % konc. Postalon 90 SC 0,10-0,125 % konc. Karathane gold 350 EC 0,05-0,06 % konc.

Pripravil: Ivan Žežlina

Vir: http://www.kvz-ng.si/nasveti/vinska-trta

Nekaj več podatkov o peronospori vinske trte dobite tudi tukaj!

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin