Težave s slabim odganjanjem vinske trte?

Ko smo v prejšnjih tednih spemljali fenofaze vinske trte v vinogradu v Kojskem, smo opazili posamezne trte, ki so nekoliko slabše odganjale, vendar temu nismo posvetili pretirane pozornosti. Toda vinska trta na nekaterih drugih lokacijah v Goriških Brdih (Hum, Vedrijan) odganja še slabše. Dogajanje smo vzeli pod drobnogled in tu je nekaj fotografij in domnev, zakaj do tega letos prihaja in kakšne bi utegnile biti posledice.

Prva značilnost, ki se pogosto pojavlja pri trtah, ki slabše odganjajo je, da odžene le prvi in zadnji brst na rozgi, vmes pa očesa zaspijo, ali pa zaostajajo v razvoju. Vzrok je najbrž predvsem v razporeditvi rastlinskih hormonov v rozgi trte, ki vplivajo na hitrejšo rast poganjkov na začetku in koncu rozge. Z nadaljnjo rastjo trte v naslednjih 14 dneh, bi se morale razlike med dolžinami poganjkov zmanjšati.

Vprašanje je, kako bo z očesi, ki so zaspala. Ali bodo odgnala, ali ne? Če gre le za posamezna očesa na rozgi, to ni velik problem, saj bi morali ostali poganjki zadostovati za ustrezen pridelek. Na trtah sorte ‘Sivi pinot’ je opaziti precej takih trt, kjer so očesa zaspala, ali celo celotna rozga ni odgnala. Taki primeri so na spodnji fotografiji, kjer vidimo prvi trto, ki normalno odganja, potem pa tri trte, katerih očesa na rozgah sploh niso odgnala:

To, da slabo odganja ‘Sivi pinot’ daje misliti, da ne gre za problem pomrznjenosti lesa zaradi zimskega mraza, saj les zgodnjih sort dozori dovolj zgodaj, da ne bi smel imeti problemov s tem. Tudi vzdolžni prerez lesa rozg ni pokazal vidnih poškodb kambija zaradi mraza. Prav tako so neodgnala očesa v prerezu videti normalna. Pršic akarinoze in erinoze, ki bi lahko poškodovale očesa, na trtah ni opaziti. Rozge so v soku, torej žive.

Sicer so mladike iz očes, ki so odgnala, pri sorti ‘Sivi pinot’ normalne in lepo rastejo. Na drugi lokaciji smo pri 8-letnih trtah sorte ‘Cabernet sauvignon’ poleg slabega odganjanja opazili tudi iznakaženost in zbitost mladik. Poganjki imajo močno skrajšane internodije, lističi so deformirani, nagubani, z robovi zavihanimi navzdol. Tudi tu ni opaziti prisotnosti akarinoze, ali kakšnih drugih pršic. Nasprotno, na listih je veliko koristih plenilskih pršic. Na nekaterih rozgah je opaziti možne poškodbe kambija zaradi mraza, vendar to ni zanesljiva diagnoza. Tudi tu bo potrebno počakati še 14 dni, da se bo videlo, ali se bo trta v nadaljevanju rastne sezone razvijala normalno.

Na posameznih mladih, 2-letnih trtah sorte ‘Sauvignon’ smo opazili tudi bolezenska znamenja, ki močno spominjajo na akarinozo, vendar tudi tu pri mikroskopskem pregledu ni bilo mogoče opaziti pršic. Zelo verjetno gre za bolezenska znamenja kronične oblike kapi vinske trte, kakršna je opisal mag. Ivan Žežlina leta 2007.

Za konec še ena fotografija trte sorte ‘Cabernet sauvignon’, kjer so lepo vidni problemi odganjnja. Slabo odganjajo tudi mladike iz glave trte.

Za konec lahko rečemo, da je najbrž nepotrebno delati prehitre zaključke, v zvezi s slabim odganjanjem vinske trte v letu 2011. Zagotovo pa bo treba razvoj mladik natančno spremljati v naslednjih 14 dneh. Spremljajte pričujočo spletno stran, kjer bomo še naprej opazovali rast vinske trte v letu 2011.

Preglede listov in rozg so opravili na KGZ Nova Gorica.

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin