Pepelovka (oidij) vinske trte (Uncinula necator)

V petek, 22/04/2011 je Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izdal opozorilo za varstvo vinske trte pred pepelovko vinske trte, oziroma oidijem, kakor to glivično bolezen pogosto imenujemo. Obvestilo in seznam sredstev, ki jih lahko uporabimo, najdete TUKAJ!

Vse kaže, da bi letošnje leto lahko bilo leto oidija. Topel začetek pomladi je že ugoden za zgodnji razvoj te bolezni. Suh zrak, ki se zadržuje pri nas te dni, glive ne ovira pri razvoju, saj nespolne spore (oidiji) ne potrebujejo veliko vlage za kalitev. Spore namreč vsebujejo veliko vode, sladkorjev in maščobnih kapljic, kar jim omogoča kaljenje pri nizki vsebnosti vlage v zraku. Sicer so najboljše razmere za kalitev spor 70 – 80 % zračna vlaga, zelo vroče vreme 25 – 30°C in dokaj nizke nočne temperature.

Gliva prezimuje v obliki micelija v brstih vinske trte, ali v obliki spolnih trosišč, kleistotecijev. To so črna trosišča okrogle oblike, ki se razvijejo jeseni na listih, rozgah in nedozorelih grozdičih (martinčkih). Dozorijo spomladi, ki izpuščajo askospore. Slednje pri razvoju bolezni nimajo pomembne vloge, glavnino okužb izvaja prezimeli micelij, na katerem se spomladi razvijejo nespolni trosi, oidiji.

Za varstvo pred boleznijo uporabljamo dotikalne in sistemične pripravke, ki jih delimo v štiri skupine:

  • pripravki na podlagi žvepla (močljiva žvepla, žvepla v prahu) – uporabljamo jih vse leto pri temperaturah od 15 – 25°C. Če je ob uporabi zelo vroče, lahko povzročimo ožige!
  • pripravki na podlagi kontaktno delujočega dinokarpa in meptildinkarpa (uporaba je zaradi neugodnih ekotoksikoloških učinkov omejena)
  • sistemični organski IBE pripravki na podlagi triazolnih snovi (uporabljamo jih, ko je nevarnost oidija največja)
  • mezosistemični strobilurinski pripravki na podlagi krezoksim-metila, trifloksistrobina, azoksistrobina, piraklostrobina, spiroksamina, kvinoksifena, metrafenona in prokvinazida (najbolj učinkovita skupina pripravkov, ki jih hranimo za najtežje razmere).

Preverite seznam registriranih fitofarmacevtsih sredstev!

Oidij na rozgi vinske trte. Gre za lanski micelij, ki ne preživi zimskega mraza. Nove okužbe povzročajo oidiji iz micelija, ki je prezimil v brstih:

Natančen in dopolnjen opis bolezni sledi v naslednjih dneh!

VIRI:

Vršič S., Lešnik M., 2010. Vinogradništvo – druga dopolnjena izdaja. ČZD Kmečki glas, Ljubljana, 403 str.

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin